แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนเรไร


ที่อยู่

บ้านหนองบอน หมู่ที่1 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพัชรี แก้วดวงใหญ่ โทร 080-7308954

จุดเด่น

เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและทานผลไม้

ประวัติความเป็นมา

นายเลียง กระมุละคร อายุ 71 ปี เริ่มทำงานเป็นชาวสวนโดยรับจ้างดูแลตามสวนผลไม้ ในจังหวัดยโสธร ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 จนถึง พ.ศ. 2544 หลังจากนั้นได้เริ่มทำสวนเองโดยการเช่าทำสวน เงาะ ทุเรียน และไม้ผลชนิดอื่นๆ หลังจากที่เช่าสวนไม่นานก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดของตนเองเพื่อจะทำสวนไม้ผลซึ่งมีพื้นที่มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และได้ให้ภรรยากลับมาทำสวนที่บ้านก่อนเกิด หลังจากนั้น นายเลียง กระมุละคร ค่อยตามภรรยามาที่หลังจนกระทั้งปี 2550 ได้เริ่มทำสวนในพื้นที่ของตนเองอย่างจริงจัง เริ่มแรกปลูกเงาะ และได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจไว้ หลังจากนั้นก็ได้หาไม้ผลชนิดต่างๆมาลองปลูกก็ได้ให้ผลผลิตที่สร้างรายได้ให้แก่ตนและครอบครัวจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรม

เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ จุดถ่ายทอดความรู้ให้แก่องค์กร นักเรียน เกษตรกร ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ ในเรื่องของการผลิตไม้ผล ตั้งแต่วิธีการปลูกการดูแลรักษา และมีการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและทานผลไม้ในสวนได้โดย เปิดสวนแบบบุฟเฟ่ อิ่มละ 50 บาท