แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรม


ที่อยู่

ที่อยู่ 122 หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวทับทิม ลบบำรุง โทร 090-2598862

จุดเด่น

ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน

ประวัติความเป็นมา

วิถีชีวิตคนพรม มีความเป็นอยู่และผูกพันกับลำน้ำพรม และภูคิ้ง มีการทำมาหากินริมสองฝั่งลำน้ำพรม ได้แก่การทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกผัก และปลูกส้มโอเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรมเคยเป็นแหล่งที่มีส้มโอป่าขึ้นมาก่อน มีส้มโอแดงเป็นส้มโอพันธุ์พื้นบ้าน เนื้อมีสีแดง รสชาติหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม เมื่อสุกผิวส้มโอจะมีขนนุ่มและเป็นสีเหลืองทอง เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

กิจกรรม

ส้มโอพันธุ์พื้นเมืองสีแดง และส้มโอพันธ์ส่งเสริมปลอดภัยจากสารพิษ เช่น พันธุ์ทองดี,ขาวใหญ่,ขาวน้ำผึ้ง,ขาวแตงกวา และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ส้มโอหลากหลายสายพันธุ์
มีทัศนียภาพทางธรรมชาติ สองฝั่งลำน้ำพรมที่สวยงาม
มีวิถีชีวิตคนพรมทำมาหากินริมสองฝั่งลำน้ำพรม
มีกิจกรรมพายเรือ ล่องเรือ ชมสวน ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน