แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเสี้ยวน้อย (เสี้ยวน้อยไหมโบราณ)


ที่อยู่

102 ม.1 บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ประสานแหล่ง

นายคำผล ศรีแก้ว โทร 08-7996-4431

จุดเด่น

การเกษตรแบบผสมผสาน

ประวัติความเป็นมา

บ้านเสี้ยวน้อย ตั้งอยู่ริมสองฝั่งลำปะทาว ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงวัว ควาย มีการนำพันธุ์ไหมและรูปแบบการเลี้ยงไหมจากประเทศลาวเข้ามาเลี้ยงในบ้านเสี้ยวน้อย ปัจจุบันบ้านเสี้ยวน้อยมีชื่อเสียงในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบดั้งเดิม และการผลิตเส้นไหมตามเกณฑ์ชี้วัดทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสากลระดับแนวหน้าของจังหวัดชัยภูมิ โดยอาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ มีอัตลักษณ์ในการทำผ้าหมักโคลน มีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นหมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 และได้รับรางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคอีสานและระดับประเทศ จากสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9

กิจกรรม

1. นั่งรถอีแต๊ก ชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร
2. การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ ได้แก่ ครั่ง มะเกลือ คราม ฝาง ฯลฯ
3. การทำผ้าหมักโคลน การมัดหมี่ การทอผ้า การทำผ้ากันยุง
4. การทำสบู่ ครีมบำรุงผิว ไหมขัดตัวจากรังไหม ชมระหัดวิดน้ำโบราณที่หนองแสง
5. ชมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน จากสวนบอกเล่าก้าวตาม
6. ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
7. นอนโฮมสเตย์