แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลบ้านไร่ (ซับสะเลเต)


ที่อยู่

บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ประสานแหล่ง

นายสงพงษ์ ดีเดิม โทร 081-7233075

จุดเด่น

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน

ประวัติความเป็นมา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลบ้านไร่ (ซับสะเลเต) เป็นแหล่งที่มีต้นสะเลเต ซึ่งเป็นพืชตระกูลขิง ข่า เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชุมชนได้นำมาทำเป็นเครื่องดื่ม สะเลเต น้ำผึ้ง มะนาว และอาหาร ทอดมันสะเลเต ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว ชุมชนมีการปลูกพืชผัก ผลไม้มากมายหลากหลายชนิด ได้แก่ เมร่อน ทุเรียน มังคุด สะตอ มีทั้งปลูกผสมผสานมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แบบสมัยใหม่ และเป็นสวนเกษตรผสมผสานแบบดั้งเดิม มีการทำสวนทุเรียนโอโซน เนื่องจากพื้นที่เป็นช่องลมพัดผ่านส่งผลให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตคุณภาพดี รสชาติดี จึงได้พัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีกิจกรรมขี่ม้าชมสวน

กิจกรรม

เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (ซุปเปอร์ ฟาร์ม)
เที่ยวชมทุเรียนโอโซน
ขี่ม้าชมสวน