พิมพะสุทธิ์ฟาร์ม


ที่อยู่

69 ม.4 บ้านหนองแดง ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ประสานแหล่ง

นายสง่า อินทบุตร โทร 085-6360797

จุดเด่น

การเกษตรแบบไร่นาสวนผสม

ประวัติความเป็นมา

หน่วยงานภาครัฐจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ พาเกษตรกรมาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ซึ่งมีกิจกรรมทางการเกษตรตลอดทั้งปีจึงพร้อม รองรับให้ผู้ที่มีความสนใจในการทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อจุดประกายความคิดและนำไปต่อยอดได้

กิจกรรม

- เก็บผลผลิตจากสวน เช่น ถั่วฝักยาว มะเขือ หอยขม
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
- ฝึกทำก้อนเชื้อเห็ด เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ด