ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี


ที่อยู่

165 ม.4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวสิรภัทร อันไชยศรี โทร 0879850092

จุดเด่น

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ติดกับเขื่อนห้วยหลวง และมีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง สามารถปั่นจักรยานชมวิว ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน นักท่องเที่ยวยังสามารถได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรตามฐานเรียนรู้ต่างๆที่ได้จัดไว้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่มีความพร้อมในการดำเนินการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่เหมาะสมและมีความพร้อม ประกอบกับมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ติดกับเขื่อนห้วยหลวง และมีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง มีองค์ประกอบอื่นที่เหมาะสม มีห้องจัดประชุมสัมมนา หอพัก ห้องอาหาร อาคารอเนกประสงค์ สนามจัดกางเต็นท์ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับการคมนาคม ถนนหนทางไปมาสะดวก มีเวร-ยาม รักษาความปลอดภัย นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายภาพตามจุดต่างๆ นักท่องเที่ยวยังสามารถได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรตามฐานเรียนรู้ต่างๆที่ได้จัดไว้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การบริการความรู้ด้านการเกษตร และการสาธิตวิธีปฏิบัติ

กิจกรรม

- มีจุดถ่ายรูป เช็คอินน์ - เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปลูกและการดูแลรักษาพืช
-ชมแปลงเรียนรู้การปลูกพืชหลากหลายชนิด
-ยกยอตกปลาริมเขื่อนห้วยหลวง
-ปั่นจักรยานชมวิวตามแนวสันเขื่อนและบริเวณรอบศูนย์