ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย


ที่อยู่

หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาววีณา จิโสะ โทร 092-2533027

จุดเด่น

กิจกรรมพื้นบ้าน

ประวัติความเป็นมา

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านท่าข้ามควายได้ยุบตัวลงด้วยปัญหาเด็กนักเรียนน้อย ทางคณะกรรมการหมู่บ้านเลยขอสถานที่มาเป็นแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านให้ชาวบ้านมาเรียนรู้และทำไปปฏิบัติหลังจากนั้นก็เปิดให้บุคคลภายนอกก็มาเรียนรู้จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรม

กิจกรรมขนมพื้นบ้าน
กิจกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
กิจกรรมครัวพอเพียง
ปั่นจักยานชมวิถีชุมชนแช่มือแช่เท้าสมุนไพรพร้อมจิบชา
ทำเสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติ
เที่ยวทางทะเล
ชมนกเหยี่ยวคอแดง
ชมสันหลังมังกร
ชมปูก้ามดาบและปูกองทับ
ปลูกป่า
ชมเกาะเหลาตง
ด่านศุลกากรเก่าที่สร้างในรัชกาลที่ 5 พร้อมรับประทานอาหารว่าง ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ชมค้างคาวแม่ไก่นับแสนตัวออกหากินยามค่ำ และแพสเตย์