สวนสะละลุงถัน (Suan Sala Lung Than)


ที่อยู่

6 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานแหล่ง

นายหัสพงษ์ ดำเรือง โทร 086-2935100

จุดเด่น

เดินชมผสมเกสรสละ กลับมาเที่ยวใหม่ ตัดฟรี

ประวัติความเป็นมา

ลุงถัน เกษตรกรหัวก้าวหน้ามีอาชีพทำสวนยาง สวนหมาก สวนทุเรียนและทำสวนสละเป็นคนแรกในจังหวัดพัทลุงเป็นต้นแบบของการปลูกสละของจังหวัดพัทลุงปรับปรุงระบบการผลิต ได้รับรองมาตรฐาน GAP ต่อมานายวิชัย ดำเรือง ลูกชายคนเล็กมาสืบทอดอาชีพทำสวน พลิกแนวคิดจากการทำสวนขายผลผลิต เป็นทำสวนขายการท่องเที่ยว “ขายบริการควบคู่ขายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ในสวน” นำสวนเข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเต็มตัว และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประจำปี 2015 (รางวัลกินรี) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม

1. กิจกรรม “เดินชมผสมเกสรสละ” ผสมพันธุ์สละ กิจกรรมที่สนุกได้ความรู้ ผสมเกสรเสร็จเขียนป้ายไว้ เมื่อผลสละที่ผสมไว้เก็บเกี่ยวได้ กลับมาเที่ยวใหม่ ตัดฟรี
2. กิจกรรมแข่งขันกินผลสละ ภายใต้สโลแกน “ปอกเป็น กินไว ในล่อน”
3. กิจกรรมเรียนรู้การผลิตสละคุณภาพ ครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนเก็บเกี่ยวผลผลิต