รักษ์ข้าวดีวิถีท่าช้าง


ที่อยู่

36 ม. 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานแหล่ง

นางมาลี พันธ์วงค์ โทร 089-9781044

จุดเด่น

กิจกรรมพื้นบ้าน

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มก่อตั้ง เมื่อปีพ.ศ. 2542 ดำเนินการการเกษตรอินทรีย์ ครบวงจร เช่นการแปรรูปข้าว การสานสาดเสื่อกระจูด การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

กิจกรรม

1. การแปรรูปข้าวแบบโบราณ
2.การเรียนรู้ในการสานเสื่อกระจูด
3. การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
4 .ขนมพื้นบ้าน เครื่องแกงปลอดภัย