วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ชมรมอนุรักษ์นกเงือกบ้านเจอะกะพ้อใน)


ที่อยู่

หมู่7 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวซูรยานี ซีบะ โทร 085-6749682

จุดเด่น

โฮมสเตย์
กินกล้วย
ส่องนก
เล่นน้ำตก
ทะเลหมอก

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นการก่อตั้ง ปี 2559-2561 หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยส่งเสริมในเรื่องของการกิน อยู่ และส่งเสริมการปลูกผักกินเอง และเหลือจากกินก็นำไปโดยมีกลุ่มเพาะปลูกในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม

1. โฮมสเตย์ กินกล้วย ส่องนก เล่นน้ำตก ทะเลหมอก
2. มีการแปรรูปผลผลิตในพื้นที่โดยการทำเป็น กล้วยหักมุกอบเนย เป็นสินค้า otop/ของฝาก/สินค้าเด่น ในพื้นที่อำเภอกะพ้อ