หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10


ที่อยู่

หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ผู้ประสานแหล่ง

นางวลัยภรณ์ แซ่กัว โทร 073-263015

จุดเด่น

เดินป่า
ชมต้นไม้ใหญ่
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

จากที่พรรคคอมมิวนิสต์ ได้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธและสลายกองทัพเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเป็น ๔ หมู่บ้าน เรียกว่า หมู่บ้านรัตนกิตติ ๑,๒,๓, และ ๔ ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระประสงค์จะทำการพัฒนาโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับหมู่บ้านรัตนกิตติทั้ง ๔ หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการขอสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และทรงพระราชทานชื่อหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๙,๑๐,๑๑,๑๒ เป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม

มีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฯ
อนุสรณ์สันติภาพ
สมุนไพรป่า
น้ำตกจุฬาภรณ์ฯ และต้นไม้ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยมีที่พักรีสอร์ทที่พักมาตรฐานที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเป็นคณะกว่าร้อยคน
โดยเทศกาลที่สำคัญคือ งานตรุษจีน และตรุษเผ่าอัสรี(ซาไก) ที่จะมีชาวมาเลย์ และสิงคโปร์ มาร่วมฉลองโต๊ะจีนกว่า ๗๐๐ คนทุกปี