วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ จุฬาภรณ์ 9


ที่อยู่

เลขที่ 44 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวโชติกา โศจิศิริกุล โทร 086-2841889

จุดเด่น

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายภายในชุมชนเล็ก ๆ ของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ที่รัฐบาลจัดให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้อยู่อาศัยและมีพื้นที่ทำกิน โดยปัจจุบันที่นี่อยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งสภาพโดยรอบหมู่บ้านยังเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกยางพารา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด ทำสวนผสม อีกทั้งหมู่บ้านแห่งนี้ยังได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตที่สงบงาม

กิจกรรม

1. บริเวณหมู่บ้านจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ และอนุสาวรีย์วีรชนของผู้ที่มีความสำคัญทางการเมืองในอดีต โดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์
2. มีสถานที่กางเต็นท์ และบ้านพักหลังเล็ก ๆ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วย