วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี


ที่อยู่

10 ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ผู้ประสานแหล่ง

นายอาเรส หะยีแวนาแว โทร 082-2632923

จุดเด่น

ช๊อป ชิม อาหารคาวหวาน ขนมโบราณ

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนตลาดน้ำบ้านยะกัง เล่ากันว่าชุมชนแห่งนี้เดิมเคยเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ มีบรรดาพ่อค้าแม่ขายจากหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะชาวจีนนิยมมาทำการค้าในบริเวณท่าเรือแห่งนี้ จนเมื่อปีพ.ศ.2555 นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้น มีแนวคิดว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะที่จะเป็นตลาดน้ำและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูเหมือนครั้งในอดีต จึงได้ดำเนินการจัดการ “ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี” และได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

กิจกรรม

1. ช๊อป ชิม อาหารคาวหวาน ขนมโบราณ
2. ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำบางนรา
3. ปั่นเรือถีบเป็ด