หมู่บ้านประชานิมิตร


ที่อยู่

บ้านประชานิมิตร ม.4 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ผู้ประสานแหล่ง

นายเอกพล เพ็ชรพวง โทร 093 – 6876866

จุดเด่น

ชมดาวตก ดูทะเลหมอก นอนพักโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

ต่อยอดจากการได้คัดเลือกจากอำเภอเข้าเป็นตัวแทนประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จึงทำให้คนเริ่มรู้จักและสนใจแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน

กิจกรรม

การเก็บผลไม้ตามฤดูกาล/การทอผ้า/การทำไม้กวาดดอกหญ้า/การทำคลอดกุ้งก้ามแดง