ลำไทรฟาร์ม


ที่อยู่

34/4 ตำบลโคกแฝด อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานแหล่ง

นางจินตนา สมานตระกูล โทร 085019 2799

จุดเด่น

เรียนรู้ศาสตร์ "เศรษฐกิจพอเพียง" ไปกับศูนย์ของเรา ที่เดียวในกรุงเทพ เดินทางสะดวก อาหาร Halal

ประวัติความเป็นมา

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 ได้สำรวมตัวกันสำรวจบริบท และปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านของตัวเอง ประมาณ 10 หลังคาเรือน จัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

กิจกรรมที่โดดเด่น คือ เป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 5 ฐานด้วยกัน โดยนำบ้านของตนเองแต่ละหลังที่พร้อมมาเป็นฐานเรียนรู้