วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุโบะบายะ


ที่อยู่

79 หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ผู้ประสานแหล่ง

นายอาเรส หะมะ โทร 082-3744818

จุดเด่น

กิจกรรมการเก็บผลผลิตจากสวน

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนกำปงบูเกะคือแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน เป็นการสำนึกรักบ้านเกิดในอาชีพเกษตรกรรม กลายเป็นชุมชนตัวอย่างของตำบลลุโบะบายะ มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดต่อคนรุ่นหลังได้

กิจกรรม

กิจกรรมการเก็บผลผลิตจากสวน