วิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก


ที่อยู่

138 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมศักดิ์ หนูสังข์ โทร 098-1140739

จุดเด่น

ผลไม้ตามฤดูกาลหลากหลาย

ประวัติความเป็นมา

บ้านเขาหลักเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ได้เป็นอย่างดี ออกดอก ออกผลได้ตามฤดูกาล มีแหล่งน้ำที่สามารถจัดกิจกรรมล่องแก่ง ชมบรรยากาศพืชพรรณ ธรรมชาติ ริมฝั่งคลอง เยี่ยมชมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรม

1. มีผลไม้ตามฤดูกาลจำนวนมากและหลากหลายสำหรับรับรองนักท่องเที่ยว เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ลางสาด
2. มีการแปรรูปกล้วยหินเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่มีชื่อเสียง
3. มีบริการอาหาร ที่พัก และกิจกรรมการล่องแก่ง