วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร


ที่อยู่

41/17 หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมพร สาระการ โทร 087-8860465

จุดเด่น

ท่องเที่ยวสปาเชิงธรรมชาติ โคลนร้อน ทรายร้อน น้ำเค็มร้อน

ประวัติความเป็นมา

“บ้านโคกไคร” เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์จากวิถีชีวิตเกษตรกรประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะเป็นแหล่งเลี้ยง “หอยนางรม” สำคัญของประเทศ แถมมีแหล่งธรรมชาติสวยงามน่าอัศจรรย์ นำมาสู่การยกระดับให้เป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร” เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสชุมชนตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เป็นเครื่องมือในการดูแลจัดการทรัพยากรชุมชน และยังสามารถรักษาความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ไว้ได้

กิจกรรม

1. นั่งเรือชมวิถีชาวบ้านริมคลองมะรุ่ยกับแสงแดดตอนเช้าชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมการเพราะเลี้ยงหอยนางรม ชิมหอยนางรมสด ๆ บนฟาร์ม และเดินทางไปหาดทรายร้อน สปาธรรมชาติ(โคลนร้อน ทรายร้อน น้ำเค็มร้อน) @ บ้านโคกไคร
2. นั่งเรือคายัคสัมผัสธรรมชาติป่าชายเลน ชมฟาร์ม ชิมหอยนางรม แวะถ่ายภาพกับมุมสวย ๆ และยังได้นั่งเรือไปพักผ่อนในมุมสงบที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่แสนจะบริสุทธิ์ หรือจะสั่งจองอาหารทะเลสด ๆ ทางชุมชนก็พร้อมที่จะให้บริการ