วิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาว


ที่อยู่

32/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ผู้ประสานแหล่ง

นายสำเริง ราเขต โทร 081-9680877

จุดเด่น

นั่งรถชมวิถีชีวิตชาวเกาะยาว

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2540 วิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวได้ร่วมกันทำกิจกรรมการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลทรัพยากรชายฝั่ง โดยเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การพักในที่อยู่อาศัย การทำอาหารร่วมกัน หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาร่วมแลกเปลี่ยนทำอาหาร การลงทะเลเพื่อเรียนรู้ การลงอวนกุ้ง อวนปู การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น

กิจกรรม

นั่งรถชมวิถีชีวิตชาวเกาะยาว
แวะทำผ้าบาติก ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าเขา
ชมทุ่งนา
ชมตลาดยามเย็น
ลงเรือชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งมังกร ชมวิถีชีวิตชาวประมง
เล่นน้ำดำน้ำดูปะการัง