สวนฝรั่งกิมจูลุงอรุณ (สวนลุงแดง)


ที่อยู่

24/3 บ้านท่าจอด หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานแหล่ง

นายอรุณ ดำคุ้ม โทร 081 - 9582616

จุดเด่น

ความหลากหลายทางธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายติดทะเลฝั่งอ่าวไทยทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีเทือกเขา น้ำตก ที่พัก การเดินทางสะดวก พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และดูงานตลอดทั้งปี

กิจกรรม

1. มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม การคมนาคมที่สะดวก มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร ปัจจุบันมีสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอขนอม คือ การล่องเรือดูโลมาสีชมพู และพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
2. ผลไม้คุณภาพชนิดต่างๆ เช่น ฝรั่ง ส้มโอ เมล่อน เป็นต้น
3. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
4. การเลี้ยงชันโรง
5. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร