ท่องเที่ยวชุมชนตำบลอ่าวลึกน้อย


ที่อยู่

20/3 หมู่ 3 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพิมประภา ชาตวิทยบุตร โทร 089-2996985

จุดเด่น

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ผจญภัยเครื่องเล่นบนต้นไม้ พายเรือชมธรรมชาติ หุบเขาปีศาจ เทือกเขากาโรส

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่าวลึกน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย ทั้งป่าพรุ ถ้ำ ทะเล ภูเขา ลำคลอง หนองน้ำและป่าชายเลน อีกทั้งยังมีความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งทางบกและทางทะเลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียงได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม

สัมผัสวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์มชุมชน
สัมผัสอากาศบริสุธทิ์ป่าพรุคีรีวง
กิจกรรมผจญภัยเครื่องเล่นบนต้นไม้
พายเรือคายัคชมธรรมชาติปากคลองอ่าวลึกน้อย
พายเรือแจว ชมหุบเขาปีศาจ เทือกเขากาโรส
แวะชมและช๊อปผลิตภัณฑ์ชุมชน