ท่องเที่ยวชุมชนหนองทะเล


ที่อยู่

261 หมู่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ผู้ประสานแหล่ง

นางขวัญตา ผกามาศ โทร 061-2801014

จุดเด่น

ล่องเรือชมหนองทะเล

ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านหนองทะเลเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลเขาทอง เนื่องจากตำบลเขาทองมีพื้นที่เขตการปกครองกว้างมากไม่สะดวกในการคมนาคม จึงได้แยกออกมา 7 หมู่บ้านมาตั้งเป็นตำบลหนองทะเล เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้ชื่อว่า "หนองทะเล" เพราะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ปัจจุบันตำบลหนองทะเลเป็นที่ตั้งเรือนรับรองที่ประทับอยู่ที่แหลมหางนาค หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง

กิจกรรม

ล่องเรือชมหนองทะเล
การทำข้าวยำสมุนไพร
การกรีดยางพารา
แปลงสับปะรด
การทำของทีระลึกจากกะลา