วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยง และอนุรักษ์ควายไทยบ้านไม้ขาว (ควายฮับ)


ที่อยู่

153/1 หมู่4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้ประสานแหล่ง

นางปะทุม เชื้อนาคา โทร 087-4719091

จุดเด่น

ชมควายไทย เครื่องบินหาดไม้ขาว จับจั๊กจั่นทะเลหาดไม้ขาว

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นจากแนวคิดในการสร้างพลังให้กับชุมชนบ้านไม้ขาว เพื่อดำเนินกิจการต่างๆตามที่คนในพื้นที่ถนัดให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน เริ่มขึ้นในปี 2558 และได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในปี 2559 โดยมีกิจกรรมกลุ่ม คือ การเลี้ยงควายซึ่งเป็นกิจกรรมของคนในพื้นที่ไม้ขาวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

กิจกรรม

1. วิธีการเลี้ยงควายไทย ปัจจุบันมีควายไทยจำนวน 60 ตัว การเลี้ยงควายไทยตามวิถีธรรมชาติ
2. การให้อาหารและการอาบน้ำควายไทย
3. ชมการจับจั๊กจั่นทะเล บริเวณหาดไม้ขาว