บ้านไร่ ชายน้ำ ฟาร์มนก


ที่อยู่

บ้านไร่ ชายน้ำ ฟาร์มนก 40/8 ม.15 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นายธาดา ชูแสง โทร 093-7762633

จุดเด่น

เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

มีแนวคิดการทำไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และในปีพ.ศ.2560 ได้รับรางวัลเกษตรดีเด่นลำดับที่ 1 สาขาไร่นาสวนผสม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

การขยายพันธุ์ไม้
การผสมและขยายพันธุ์กบ
ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในด้านการเกษตร
ระบบ Smart Farm การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น น้ำผลไม้ สบู่สมุนไพร
มีบ้านพักแบบฟาร์มสเตย์