วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม


ที่อยู่

53 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ผู้ประสานแหล่ง

น.ส.ดาวรุ่ง กวนสำโรง โทร 085-7941349

จุดเด่น

สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน เสนอเส้นทางท่องเที่ยวแนวชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว

ประวัติความเป็นมา

เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างความรัก ความสามัคคีของชุมชน

กิจกรรม

กิจกรรมเรียนรู้การแปรูปมะม่วงหิมพานต์ ยาหม่องสมุนไพร สบู่สมุนไพร ยาสระผมสมุนไพร ยาฉีดกันยุงสมุนไพร เทียนหอม
กิจกรรมทัวร์สวนยางพารา
กิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบ้าน
กิจกรรมการนั่งรถชมเกาะพยาม
กิจกรรมธนาคารปูม้า ปล่อยลูกปูม้า
นั่งเรือรอบเกาะ ดำน้ำชมปะการัง