บ้านในวงโฮมเสตย์


ที่อยู่

2 หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมชาย ทิศกระโทก โทร 080-1472150

จุดเด่น

เรียนรู้วิถีชุมชน

ประวัติความเป็นมา

เมื่ออดีตกว่า ๒,๐๐๐ ปี พื้นที่บริเวณตำบลในวงในปัจจุบันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคโบราณ โดยอาศัยอยู่ในถ้ำและล่าสัตว์มาเป็นอาหาร ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ชุมชนได้ขุดพบวัตถุโบราณหลายชิ้น บางชิ้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีการเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ศิลปากรที่ ๑๕ และพิพิธภัณฑ์ถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่ชุมชน ปัจจุบัน อาชีพของคนบ้านในวง คือ ทำสวนผลไม้เป็นหลักโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และกาแฟ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างมาก

กิจกรรม

ตะลุยสวนผลไม้
เดินป่าชมดอกบัวผุด
ปั่นจักรยานเรียนรู้วิถีชุมชน
หมอลำพื้นบ้าน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ