ตลาดน้ำคลองลัดมะยม


ที่อยู่

15 30/1 ถนน บางระมาด ตำบลบางระมาด อำเภอเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาววราภรณ์ รอดทองเติม โทร 0944984108

จุดเด่น

นั่งเรือชมสวนชานกรุง ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยมก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เนื่องจากคนในชุมชนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ในเรื่องของน้ำในลำคลองเริ่มเน่าเสีย ขยะมูลฝอยที่ลอยมากับน้ำ พื้นที่สวน ไร่ นา ถูกขายกลายเป็นบ้านจัดสรร ทำให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำคลองลัดมะยม เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมกับจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม

กิจกรรม

1. เรียนรู้การทำอาหารไทย
2. ล่องเรือชมสวนเกษตร สวนกล้วยไม้ลุงเฉลียว สวนกล้วยไม้ลุงนิยม แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ชมนาบัว สวนเครื่องต้มยำ
3. ที่พักโฮมสเตย์
4. เยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดชุมชน