สวนทวีทรัพย์ @ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะทิว


ที่อยู่

50 ม.5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานแหล่ง

นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ โทร 089-8991310

จุดเด่น

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนผลไม้แบบผสมผสาน ผลไม้สดจากสวน และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ฟรีซดราย

ประวัติความเป็นมา

“ทุเรียนชุมพร มีเอกลักษณ์ผลสีเขียวสด มีเนื้อนุ่มสีเหลืองทอง กลิ่นหอม รสชาติหวานมันเข้มข้น”สวนทวีทรัพย์ เป็นสวนทุเรียนของนายวีรวัฒน์ จีรวงส์ (ประธานศพก.ปะทิวและแปลงใหญ่ทุเรียน) ผลิตทุเรียนคุณภาพ และมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเป็นรายแรกๆของอำเภอปะทิวที่ได้เริ่มนำทุเรียนมาปลูก จากประสบการณ์การดูแลสวนที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น บุเบิกการตลาดทุเรียน ผ่านอุปสรรคต่างๆ มากมาย มีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพ จำหน่ายทุเรียผลสด และต่อยอดสร้างโรงงานแปรรูปแช่แข็งเนื้อทุเรียน ทำเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนฟรีชดราย

กิจกรรม

1. ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตทุเรียน และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2. ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนจากสวน