วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมคุณภาพไม้ผลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร


ที่อยู่

หมู่ที่ 16 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานแหล่ง

นายอติ พุทธิปิลันท์ (ผู้ใหญ่หมี) โทร 089-8751908

จุดเด่น

สัมผัสกลางทะเล เกาะแก่ง ทะเลหมอก และขุนเขา พร้อมชิมอาหารท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมคุณภาพไม้ผลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยการรวมกลุ่มในเริ่มแรกของกลุ่มเพื่อรวบรวมผลไม้ที่มีคุณภาพในพื้นที่เพื่อการต่อรองราคาสินค้ากับพ่อค้าคนกลาง โดยผลผลิตของกลุ่มเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อมาได้เพิ่มเติมการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรควบคู่ไปด้วย เพราะอำเภอพะโต๊ะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร น้ำตก เปลวหมอก และสวนผลไม้ นานาชนิดตลอดทั้งปี รวมทั้งชาวพะโต๊ะ เป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีอันดี

กิจกรรม

กิจกรรมล่องแพ
ชมสวน ชิมผลไม้
เดินป่า
เที่ยวน้ำตก
กลางคืนดูทะเลดาว
ตื่นเช้าดูทะเลหมอก
แดดออกดูทะเลป่า