แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนสวนปันบุญ


ที่อยู่

98 ม.2 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสุจารี ธนสิริธนากร โทร 0925635946

จุดเด่น

เกษตรอินทรีย์พรีเมี่ยมส่งห้าง

ประวัติความเป็นมา

สวนปันบุญ บ้านดอนแคน ม.2 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130

กิจกรรม

การทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมัก การเตรียมดินปลูก การเพาะกล้า การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคแมลง การปลูกการดูแลและการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์