อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก


ที่อยู่

เลขที่ 102 หมู่ที่ 9 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายอำนวย ช้างวงศ์ โทร 089-8361358

จุดเด่น

ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา (ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก)

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ 26 ไร่ บนเกาะกลางน้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน จุดเรียนรู้พืชร่มเงา ผักพื้นบ้านสมุนไพรรักษาโรคตามอาการ อุโมงค์น้ำเต้า สาธิตการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การกินอาหารตามธาตุเจ้าเรือน การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูก การขยายพันธุ์ การแปรรูปผักพื้นบ้าน จำหน่ายผลผลิตจากผักพื้นบ้านสมุนไพรและพันธุ์ผักพื้นบ้านสมุนไพรโดย กลุ่มรักษ์ผักพื้นบ้านบึงฉวาก

กิจกรรม

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งแรกที่รวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านสมุนไพรทั่วทุกภาคของประเทศ กว่า 500 ชนิด ไว้ให้นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ สวนสัตว์บึงฉวาก และตลาด 100 ปี การคมนาคมสะดวก(ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 340 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 124-125)