วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับบ้านหนองบง


ที่อยู่

ม.4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ผู้ประสานแหล่ง

ประธานกลุ่ม โทร 095-5966411

จุดเด่น

ท่องเที่ยวเชิงวิถี ขี่รถชมสวน ม่วนซื่นสุขใจ ตามสไตล์คนหนองบง

ประวัติความเป็นมา

เป็นตลาดจำหน่ายไม้ดอก-ไม้ประดับ เมืองหนาว

กิจกรรม

1. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม : เป็นจุดเรียนรู้การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ 2. วิถีชีวิตชุมชน : เกษตรกรในชุมชนบ้านหนองบง ส่วนใหญ่จะทำการผลิตไม้ดอก-ไม้ประดับ ออกจำหน่ายตลอดทั้งปี 3. การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เรื่องการผลิตตั้งแต่การเพาะเมล็ด การจัดการตั้งแต่ต้นการผลิตจนจำหน่ายไม้ดอก-ไม้ประดับ จากกลุ่มเกษตรกรได้ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นออแกนิกส์ฟาร์ม การมีส่วนร่วม