วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง


ที่อยู่

ม.6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานแหล่ง

นางส้มเกลี้ยง สืบวัน โทร 091-8295163

จุดเด่น

ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กินข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ชมผ้าไหมบารายพันปี นอนหลับฝันดีที่โฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

บ้านโคกเมืองเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นดินภูเขาไฟ เกษตรกรจึงรวมกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ข้าวจะมีความหอมอร่อยต่างจากแหล่งอื่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งอารายธรรมขอม ปราสาทหินเมืองต่ำ มีลายผ้าเอกลักษณ์ คือลายผักกูดและยังมีกิจกกรมโฮปบายละเงียด(อาหารเย็น) ที่มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและการแสดงรำอัปราอีกด้วย และมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สมุนไพรแปรรูป ผักปลอดสารพิษ แตงโม โดยจะมีตลาดชุมชนโคกเมือง ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสบรรยากาศชุมชนได้และชุมชนนี้ยังโอมเสตย์ที่ได้รับมาตรฐานดีเด่นอีกด้วย

กิจกรรม

1. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม : ชมและศึกษากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ สาธิตการทอเสื่อ การย้อมผ้าจากดินจากบ่อบารายศักศิ์สิทธ์ การชมฐานผลิตพืชผักสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร เลือกซื้อของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์ OTOP ชิมอาหารพื้นบ้านในรูปแบบขันโตก ชมระบำนางอัปรา ปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์ นอนบ้านพักโฮมสเตย์ ชมตลาดเช้าวิถีชุมชน 2. วิถีชีวิตชุมชน : วิถีชีวิตการทำการเกษตร การอยู่อาศัยของชาวบ้านอีสานใต้ ร่องรอยอารยธรรมขอม 3. การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว : ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ ลองปฏิบิติและเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร