กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเขาบายศรี


ที่อยู่

เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ โทร 039-494288

จุดเด่น

ขี่ม้าเลาะสวน ชวนผสมเกสรสละ ฝึกศิลปะขนมผลไม้

ประวัติความเป็นมา

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดจันทบุรีนับมีความโดดเด่นของการได้พักผ่อนแบบธรรมชาติในสวนผลไม้ที่มีความร่มรื่น มีผลไม้สุดยอดแห่งความอร่อยที่หลากหลาย มากมายแหล่งท่องเที่ยว เป็นเมืองประวัติศาสตร์ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเขาบายศรี จึงได้นำความโดดเด่นเหล่านี้ มาให้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสุขกาย สุขใจ ได้สัมผัสความเป็นเมืองผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ลิ้มรสผลไม้อร่อย ควบคู่บรรยากาศสวนผลไม้และความรู้ด้านการเกษตรที่ใครมาแล้วก็อยากมาอีก โดยมีจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๕ สวน ได้แก่ สวนที่ 1 สวนอิสรีย์ฟาร์มม้าไทย สวนที่ 2 สวนวดี สวนที่ 3 สวนรินรดี สวนที่ 4 สวนสละเฮียถึก สวนที่ 5 สวนอรุณบูรพา

กิจกรรม

เที่ยวชมสวน ไม่ทานผลไม้ ท่านละ 50 บาท เที่ยวชมสวน ทานผลไม้ ท่านละ 400 บาท ที่พัก รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ราคา 990 บาท สำหรับ 4 ท่านราคา 1,990 บาท ท่านที่มาพักและทานผลไม้จะเหลือเพียงท่านละ 350 บาท จากราคา 400 บาท ปฏิทินท่องเที่ยว ที่พัก เที่ยวชมสวน = ทั้งปี เที่ยวชมสวน/ทานผลไม้ = ปลายเมษา- ปลายกรกฎา หรือจนกว่าผลไม้จะหมด สินค้า ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนกวน พริกไทย ผลไม้สด เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน