วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองระกำ


ที่อยู่

ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ผู้ประสานแหล่ง

นางสุทิน ทาเอื้อ โทร 0828841957

จุดเด่น

ผ้าทอพื้นเมืองลาวเวียง ข้าวปลอดสารพิษ หัตถกกรมจากไม้ไผ่หลายแบบ สวนผักปลอดสารพิษ และอาหารพื้นเมืองของชาวลาวเวียง เช่น แกงเปรอะหน่อไม้ ห่อหมกปลาช่อน แกงป่าไก่บ้านผักก้านตรง ข้าวสามสี ข้าวต้มมัด ปลาร้าหลนใส่หมู ทอดมันปลาเห็ด

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนลาวเวียงเนินขาม บ้านหนองระกำ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
บ้านหนองระกำ เดิมที่นี่คือเป็นที่ลุ่ม มีสภาพเป็นหนองน้ำและมีต้นระกำขึ้นอยู่รอบๆ หลังจากมีชาวบ้านย้ายเข้ามาอยู่อาศัย จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หนองระกำ ชาวบ้านหนองระกำใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย เป็นชุมชนเล็กๆ ตามวิถีชีวิตลาวเวียง ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชผัก และมีงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายชนิด และสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น งานทอผ้า จักสาน เป็นต้น ที่นี่มีมุมถ่ายภาพ สำหรับคนที่มาเยี่ยมชม หลายมุมเลยทีเดียว บรรยากาศกลางทุ่งนา เขียวๆสบายๆ

กิจกรรม

1. มุมสาธิตโรงเรียนชาวนา
2. วัดเนินขาม
3. ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมือง
4. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
5. นวดเพื่อสุขภาพ
6. กลุ่มทอผ้า
7. บ้านพักโฮมสเตย์