Boonnak Farm ร้านอาหาร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร Melon farm to table


ที่อยู่

19/8 หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นายกิตติศักดิ์ เปรมกระสิน โทร 089 652 3836

จุดเด่น

ฟาร์มเมล่อน /แปลงผักปลอดภัย/ร้านอาหาร

ประวัติความเป็นมา

แรงบันดาลใจในการทําฟาร์ม คือการปลูกพืชผักผลไม้ที่สะอาดปลอดภัยเราตั้งใจทําฟาร์มนี้เพื่อทุกคนในครอบครัว และส่งต่อทุกๆ ครอบครัวซึ่งสามารถมาสัมผัสธรรมชาติภายในสถานที่แห่งนี้ได้ เราดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาและเราถือว่าทุกคนที่มาคือครอบครัวของเรา บุนนาคฟาร์ม (Boonnak Farm) เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ.2559 เป็นฟาร์มทำเกษตรแบบปลอดภัย สามารถปลูกได้ทั้งปี เราใช้ทรายทะเลเป็นวัสดุปลูก จึงทําให้ผัก ผลไม้ที่นี่มีรสชาติที่อร่อยและ ใช้แนวความคิดเกษตรเชิงท่องเที่ยว ภายในฟาร์มทําการปลูกเมล่อน ผักสลัด มะเขือเทศเชอรี่ไต้หวัน เพื่อจําหน่ายผลสดและแปรรูปเป็นเมนูหลากหลายรายการพร้อมเสริฟให้ทุกท่านที่แวะเวียนกันมาเที่ยว เยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่บุนนาคฟาร์ม บุนนาคฟาร์ม เป็นแหล่งฟาร์มผลิตเมล่อน และร้านอาหารที่เริ่มต้นมาจากการทำการเกษตรของ Young Smart Farmer และพัฒนาต่อยอดฟาร์มจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม

เป็นแปลงเรียนรู้การผลิตเมล่อนและผักในโรงเรือนแบบปิด ของ Young Smart Farmer สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้