เลม่อนทรีฟาร์ม


ที่อยู่

ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ประสานแหล่ง

นางปรัชญาวรรณ สารบัญ โทร 0624614668

จุดเด่น

การทำกิจกรรมด้านการเกษตรแบบผสมผสาน เช่นนาข้าว ฝรั่ง มะนาว กล้วย อ้อยสุพรรณบุรี50 และพืชผักตามมฤดูกาลตลอดทั้งปี

ประวัติความเป็นมา

จากเจ้าของธุรกิจที่ผันตัวเองกลับมาพัฒนาพื้นที่ดิน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน และยังรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในชุมชน ที่ทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายกับตลาดภายนอกชุมชน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานให้กับเกษตรกร บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการเกษตร รวมถึงนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาพักผ่อนและดื่มด่ำวิถีชีวิตแบบชาวชนบท

กิจกรรม

-การประกอบอาหารจากผลผลิตในสวน เช่น สลัดโรล -มีที่พักฟาร์มสเต -เส้นทางปั่นจักรยานชมบรรยากาศยามเช้าภายในสวน -บ้านต้นไม้ -การเพาะเห็ดฟาง -การปลูกผัก -การทำนา