สวนส้มโอโชคชัย


ที่อยู่

98 หมู่ที่ 8 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวฐิติมา ทับทอง โทร 0899602547

จุดเด่น

อยากทานส้มโอขาวแตงกวาแท้ ต้องส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทเท่านั้น

ประวัติความเป็นมา

นายชัชชัย ทับทอง เริ่มทำการเกษตรโดยการทำนาแต่ราคาข้าวต่ำมาก จึงเปลี่ยนมาปลูกมะนาว และต่อมามะนาวเริ่มล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ จึงคิดปลูกส้มโอขาวแตงกวา จนปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเรียนรู้ และเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อีกด้วย

กิจกรรม

1. ชมสวน ให้ความรู้
2. เก็บผลผลิต ล่องเรือในท้องสวน