วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว


ที่อยู่

181 หมู่ 9 บ้านคลองไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวกัญญาภัทร วราอภิวุฒิ โทร 099-4460202

จุดเด่น

“ วังน้ำเขียวเมืองหนาว ภูเขามากมาย น้ำตกหลากหลาย ผลไม้นานาพันธุ์ แดนสวรรค์เมืองในหมอก ที่บอกว่า สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน ”

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อ “สร้างอำเภอวังน้ำเขียวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน” การรวมตัวของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 โดยการนำของสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว กรมส่งเสริมการเกษตร และจะมีการจัดประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนๆละ ๑ ครั้ง ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็จะนัดหมายประชุมกันผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม และสมาชิกได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของสมาชิก ไว้ดังนี้ 1. รวบรวมสวนเกษตรและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว 2. เพิ่มศักยภาพสมาชิกให้มีความยั่งยืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในอนาคต 3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อกระจายรายได้ให้ทั้งอำเภอได้รับผลประโยชน์ สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว รวม 5 ตำบล แบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางไทยสามัคคี เส้นทางเขาแผงม้า และเส้นทางวังน้ำเขียว – อุดมทรัพย์

กิจกรรม

- กิจกรรมเก็บผลมัลเบอร์รี่เองในสวน ตัดองุ่น บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ตามฤดูกาล) เก็บผักเองในสวน - กิจรรมเพ้นส์หมวก - กิจกรรมการแปรรูปเห็ด เช่น แหนมเห็ด - กิจกรรมทำน้ำอบน้ำปรุงจากดอกไม้ในสวน - กิจกรรมทำอาหารจากผลผลิตในสวน - เที่ยวชมธรรมชาติ ดื่มกาแฟ และรับประทานอาหารจากผลผลิตในอำเภอวังน้ำเขียว