วิสาหกิจชุมชนบ้านทะเลนอก โฮมสเตย์


ที่อยู่

12 หมู่ที่ 1 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวสุคน ศรีเกตุ โทร 0973457830

จุดเด่น

มีบ้านพักโฮมสเตย์ 9 หลัง ทีรองรับนักท่องเที่ยวได้ 50 คน มีกิจกรรมท่องเที่ยว 3 เกาะ, กิจกรรมทำขนมไทย, ทำสบู่สมุนไพร และทำผ้าบาติก วิถีชีวิตประมง มีอาหารทะเลสด

ประวัติความเป็นมา

เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านจำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 แต่สมาชิกยังไม่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวและด้านการตลาด มูลนิธิศึกษาและช่วยเหลือสัตว์ป่าจึงเข้ามาช่วยเหลือด้านการตลาดและท่องเที่ยว จนทำให้วิสาหกิจชุมชนและเป็นที่รู้จักจากคนภายนอกมากขึ้น แต่วันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้เกิดสึนามิจนทำให้ได้รับผลกระทบมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จนทำให้มูลนิธิศึกษาและช่วยเหลือสัตว์ป่า และมูลนิธิ NATB เข้ามาช่วยเหลืออีกครั้ง ณ ตอนนั้นมีการประชุมและร่วมลงมติจากชาวบ้านทะเลนอก ให้มูลนิธิทั้งสองเข้ามาช่วยเหลือและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนอีกครั้ง จนทำให้เกิดวิสาหกิจชุมชนบ้านทะเลนอก โฮมสเตย์ จนมาถึงทุกวันนี้

กิจกรรม

1. กิจกรรมท่องเที่ยว 3 เกาะ 2.กิจกรรมทำขนมไทย 3.สบู่สมุนไพร 4.ทำผ้าบาติก 5. ล่องเรือชมป่าโกงกาง 6.เย็บจากมุงหลังคา 7.อาหารพื้นบ้าน 8.ลากอวนชายหาด 9.วิถีชีวิตมุสลิม 10. บ้านพักโฮมสเตย์