วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบางสน


ที่อยู่

53/5 หมู่ 1 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมโชค พันธุรัตน์ โทร 080-7791650

จุดเด่น

บริการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ ล่องคลองเรียนรู้วิถีการเกษตรริมชายฝั่ง การแปรรูปอาหารทะเล การทำอาหารท้องถิ่น การทำผ้ามัดย้อม การผลิตข้าวพื้นเมือง บริการที่พักโฮมสเตย์ บริการดำน้ำดูปะการัง ตกหมึก

ประวัติความเป็นมา

บ้านบางสน เปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Home stay เมื่อประมาณ ปี 2556 โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่ยั่งยืนโดยชุมชนร่วมใจ ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชุมชนบ้านบางสนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านอย่างจริงจัง จัดตั้งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนบ้านบางสนขึ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2556 โดยมีข้อคิดในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม คือ “การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน คนที่มาทำได้ต้องมีการเสียสละ และแบ่งปัน นอกจากนี้การท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาศักยภาพของคน” “ ชุมชนมีกิจกรรมเป็นของตัวเองและบริหารให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ไม่ต้องเป็นลูกจ้างคนอื่น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ และถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ก็ขายไม่ได้ และไม่มีคนมาเที่ยว”

กิจกรรม

กิจกรรมท่องเที่ยว และพักโฮมสเตย์ รับประทานอาหารพื้นบ้านหลากหลาย อาหารทะดลสดๆ โดยมีการจัดกิจกรรมสนุกสนาน (ดำน้ำ หาหอยพู่กัน ตกปลา ตกหมึก นั่งเรือชมหิ่งห้อย ชมวิถีชาวบ้าน และจุดท่องเที่ยวบนฝั่งของอำเภอปะทิว) ตกเย็นพร้อมเสิร์ฟ อาหารพื้นบ้านหลากหลาย อาหารทะเลสดๆ ที่มีรสชาติไม่เหมือนที่อื่น และพักโฮมสเตย์