วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว ตำบลกาหลง


ที่อยู่

49/99 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานแหล่ง

นายสัมพันธ์ เกตุรวม โทร 0615949495

จุดเด่น

สะพานไม้สายรุ้ง แหล่งเรียนรู้การทำนาเกลือ ป่าชายเลน

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีอาชีพทำนาเกลือ และการทำประมง ระหว่างทางที่เข้าไปในตำบลกาหลงจะเห็นนาเกลืออยู่เป็นระยะ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านในสมุทรสาคร มีป่าชายเลนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้สำหรับเดินชมความเขียวขจีของต้นโกงกาง แสม ลำพู รวมถึงพันธุ์ไม้อื่น ๆ และยังเป็นที่ตั้งของวัดกาหลง ถิ่นกำเนิดตำนานอันเลื่องชื่อของหลวงพ่อสุด อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งมีการสร้างรูปหล่อองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

กิจกรรม

นั่งรถไหว้พระ 3 วัด ได้แก่ วัดนาขวาง วัดกาหลง และวัดแก้วมงคล
จุดถ่ายรูปบริเวณนาเกลือ และสะพานสายรุ้ง
ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร
กลุ่มทำน้ำพริก OTOP 5 ดาว
กลุ่มทำขนมทองม้วน