วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง


ที่อยู่

90 หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางมัณฑนา หนูศาสตร์ โทร 091-705-0926

จุดเด่น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองมีสถานที่และกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม ได้แก่ จุดสาธิตเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาเกลือ การนวดผ่อนคลายด้วยผลิตภัณฑ์สปาจากเกลือและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในชุมชนเพื่อจำหน่าย รวมทั้งเป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงาน ของหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองเป็นแหล่งผลิตเกลือสปา ที่มาจากเกลือทะเลที่ดี มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ตั้งของกลุ่มอยู่ใกล้กับนาเกลือบ้านร่องใหญ่ ตำบลบางแก้ว ซึ่งเป็นเส้นทางสายเกลือ แหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บนถนนเลียบชายทะเลจากถนนพระราม 2 ไปสู่อำเภอชะอำ ใกล้โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง และเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ หาดเจ้าสำราญ หาดชะอำและหาดปึกเตียน ทำให้สามารถพัฒนากลุ่มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาเกลือสำหรับผู้ที่สนใจการท่องเที่ยววิถีเกษตร อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาเกลือ มีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปเกลือเป็น "ผลิตภัณฑ์ สปาเกลือ" ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น สบู่ขัดหน้า มาส์กหน้า ยาสีฟัน เกลือขัดผิว เป็นต้น ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

กิจกรรม

-ผลิตดอกเกลือบริโภค เกลือป่น เพื่อการบริโภคโดยบรรจุขวดโหล พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกลือ -บริการ สปาเกลือ ได้แก่นวดตัว นวดหน้า แช่เท้าด้วยน้ำดอกเกลือ และขัดผิวด้วยดอกเกลือน้ำนม -บริการ ห้องบรรยาย รอบรู้เรื่องเกลือที่กังหันทอง ชมวิธีการทำนาเกลือ คุณประโยชน์ของดอกเกลือ และความเป็นมาของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง”ก่อนจะไปทดลองทำเกลือ 5.4 สาธิตวิธีทำเกลือสปา เรียนรู้ความแตกต่างของเม็ดเกลือ และดอกเกลือ ทดลองผสมเกลือเพื่อนำไปทำเกลือ DIY พร้อมขั้นตอนการแปรรูปดอกเกลือสปาเพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์