วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล


ที่อยู่

60/2 หมู่ 1 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ประสานแหล่ง

นายเอกชัย ยัสพันธุ์ โทร 0899449841

จุดเด่น

กระบวนการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ และวิถีชีวิตของอาชีพคนทำน้ำตาลควบคู่ไปด้วยโดยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำน้ำตาลร่วมกับชาวสวนมะพร้าวด้วยภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม ก่อตั้งโดย เก๋-ศิริวรรณ ประวัติร้อย เจ้าของสวนสุวรรณออร์แกนิกและหัวหน้าศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน พร้อมด้วยนายเอก-อัครชัย ยัสพันธุ์ เจ้าของสวนมะพร้าวอินทรีย์ในจังหวัดราชบุรี ร่วมกันจุดประกายให้กลุ่มเกษตรกรคิดถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ คุณค่าคนขึ้นตาล ที่ต้องการมีรายได้เลี้ยงชีพที่เพียงพอ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและความเสี่ยง เดิมทีอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวถือเป็นอาชีพหลักคู่บ้านคู่เมือง จ.สมุทรสงคราม แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม สภาพสังคม และเศรษฐกิจ ทำให้อาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวนั้นไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพเหมือนในอดีต คนในชุมชนจึงหันไปทำอาชีพอื่นบ้างปรับเปลี่ยนการทำน้ำตาลผสม น้ำตาลหลอม บ้างก็ขายที่ดินทำกิน และยังส่งผลต่อคนรุ่นต่อๆไป ที่ไม่อยากกลับมาสืบทอดทำอาชีพนี้ต่อ ทำให้อาชีพการทำน้ำตาลแท้ๆในปัจจุบันเหลือน้อยเต็มทีและมีเพียงผู้สูงอายุ ขาดคนรุ่นหลังมาสืบทอดวิชาความรู้และภูมิปัญญาในการทำน้ำตาล แต่กลุ่มของเรามองเห็นว่าแท้จริงแล้วน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆนั้นยังเป็นที่ต้องการของตลาด เพียงแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดที่เหาะสมของตนเองได้ อีกทั้งผู้บริโภคเองยังขาดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวแท้ กลุ่มของเราจึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆ ส่งตรงจากสวนและเตาของชุมชน ถึงร้านอาหารและผู้บริโภครายย่อย ผ่านทางสื่อ Social network เช่น facebook และ Instagram พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ถึงกระบวนการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ และวิถีชีวิตของอาชีพคนทำน้ำตาลควบคู่ไปด้วยโดยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร workshop ท่องเที่ยว "ตะลุยส่วนมะพร้าว" กิจกรรมพาบุกเข้าสวน และตะลุย "ส่วนประกอบ" ของต้นมะพร้าว โดยช่วงเช้าเราจะตามล่าวัตถุดิบจากส่วนต่างๆของมะพร้าวกัน ชมการขึ้นตาล เก็บน้ำตาลและยอดมะพร้าว ต่อด้วยการช่วยกันเคี่ยวและหยอดน้ำตาล พร้อมกับคั้นกะทิ และขูดเนื้อจากมะพร้าว เพื่อนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปทำ "ขนมจาก" แลขนมไทยต่างๆ