ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี


ที่อยู่

56 หมู่ 7 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ประสานแหล่ง

นายสุชล สุขเกษม โทร 086-1784157

จุดเด่น

เศรษฐกิจพิเพียง พื้นที่ 1 ไร่ ได้ 1 แสน

ประวัติความเป็นมา

คุณสุชล สุขเกษม เป็นชาวสมุทรสงคราม และอยู่ในครอบครัวทำการเกษตรมาตลอด การดูงานในหลายๆ จังหวัด ทำให้คุณสุชลได้ลองนำมาปรับใช้ ทดลองด้วยตัวเองมาตลอด และน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง คุณสุชลได้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตอนไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบีย และความรู้ทั้งหมดทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกร มาศึกษาดูแนวทาง หรือแม้แต่คนที่มีที่ดินแล้วไม่รู้จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร โดยการแบ่งพื้นที่ 1 ไร่ ออกเป็นส่วนๆ แล้วนำอาชีพเข้ามาไว้ในพื้นที่ ตั้งแต่เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงกุ้งในกระชัง เลี้ยงไก่หลุม เป็ดหลุม เลี้ยงไก่แบบตะกล้าแขวนกับต้นไม้ ไก่ชิงช้าสวรรค์ มูลไก่เป็นปุ๋ยไปในตัว อีกทั้ง ยังประหยัดพลังงานครัวเรือน คือนำมูลเป็ด ไก่ไปหมักเป็นก๊าชชีวภาพใช้หุงต้มในครัวเรือน การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และการเกษตรด้านต่างๆ ของคุณสุชล สุขเกษม ทำให้เขาได้รับการกล่าวขานเป็น “ปราชญ์เกษตร” ของท้องถิ่น

กิจกรรม

การปลูกพืชผสมผสาน เช่น ดอกมะลิ มะพร้าว กล้วย กาแฟ เป็นต้น การเลี้ยงไก่แบบตะกร้าแขวนกับต้นไม้ ไก่ชิงช้าสวรรค์ เลี้ยงไก่นกกระทา การเลี้ยงปลาในร่องสวน การเลี้ยงกุ้งในตะกร้า การเลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์ การเลี้ยงชันโรงผสมเกสรผลไม้ การเลี้ยงชันโรงมีน้ำหวานที่สามารถขายได้ในราคาสูง การทำแก๊สชีวภาพ การทำน้ำส้มควันไม้ นำมูลเป็ด มูลไก่ไปหมักเป็นก๊าชชีวภาพ ใช้ในการหุงต้มในครัวเรือน การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ทำปุ๋ยมูลไส้เดือน