วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่บ้านหาดตุ่น


ที่อยู่

29/3 หมู่ 8 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้ประสานแหล่ง

นางอรุวรรณ์ แสงพยับ โทร 095-2569957

จุดเด่น

ใกล้วัดจำลองเจย์ชเวงดากอง, ใกล้สถานที่ล่องแพ, เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียง และมีไดีม้ดอกไม้ประดับให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

ประวัติความเป็นมา

นางอรุวรรณ์ มีความชอบในการพัฒนาสวนภายในบ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จนกระทั่งกำนันเห็นความตั้งใจเลยยกให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ก่อน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

กิจกรรม

ล่องแพชมสองแผ่นดิน และการเยี่ยมชมต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับภายในสวน