ชุมชนท่องเที่ยวบ้านในไร่ (วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ใน)


ที่อยู่

9.หมู่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ผู้ประสานแหล่ง

นายอัมรินทร์ ประสมพล โทร 082-8087548

จุดเด่น

1. กาแฟ 2. พลับพลึงธาร 3. กิจกรรมด้านเกษตรสมัยใหม่ 4. ดูนก / ริมน้ำตก 5. ล่องเรือ

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากพลับพลึงธารในพื้นที่ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก จึงเกิดกระแสอนุรักษ์จนเกิด OTOP นวัตวิถี จนเกิดการรวมกลุ่มภายในชุมชนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเกิดขึ้น

กิจกรรม

- งานประเพณีชักพระ - ล่องเรือ ชมนก และการทำกาแฟ