วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวม่วงกลวง


ที่อยู่

54 หมู่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ผู้ประสานแหล่ง

นายปรีชา หัสจักร์ โทร 0878857965

จุดเด่น

นั่งเรือชมบรรยากาศ คลองลัดโนด และทะเลชายหาด

ประวัติความเป็นมา

เริ่มแรกชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำการประมง แต่ในช่วงที่ผ่านและทรัพยากรที่เริ่มลดน้อยลง ทำให้รายได้จากการทำการประมงลดน้อยลง ชาวบ้านม่วงกลางเลยคิดค้นหารายได้เสริมจากการท่องเที่ยว และพัฒนาจนมาถึงทุกวันนี้

กิจกรรม

นั่งเรือชมวิว ล่องแพเปียก ปลูกต้นโกงกาง