วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเกาะยาวใหญ่


ที่อยู่

33/12 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ผู้ประสานแหล่ง

นางสร้อยสุดา ใจดี โทร 0836344958

จุดเด่น

การเชื่อมโยงทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เข้าด้วยกัน

ประวัติความเป็นมา

การจัดการจัดการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยการเชื่อมโยงทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เข้าด้วยกัน สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่สู่ความยั่งยืน

กิจกรรม

จักรสานใบเตย, น้ำมันชายหยาด, ผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะ