วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์ม


ที่อยู่

หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ผู้ประสานแหล่ง

นางวรรณา อยู่ปราง โทร 087-210-2551

จุดเด่น

พื้นที่ทำการเกษตรสมัยใหม่ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประวัติความเป็นมา

คุณนพพร พูลแพ ประธานวิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์ม วิศวกรไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีแนวคิดในเรื่องอาหารปลอดภัย จึงเริ่มการปลูกพืชผัก บนพื้นที่ 30 ไร่ โดยแบ่งปลูกพืชแนวทางเกษตรอินทรีย์ จำนวน 12 ไร่ เช่น บวบ น้ำเต้า พริกขี้หนู และ อื่นๆ มากกว่า 10 ชนิด ส่วนพื้นที่ ที่เหลือ สร้างโรงเรือน ขนาด 8 x 40 เมตร จำนวน 2 โรงเรือน สำหรับปลูกเมล่อน ด้วยระบบ GAP และอนาคตจะเปิดฟาร์มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเชิงอนุรักษ์

กิจกรรม

- การเก็บผลผลิตจากแปลงเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - กิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ เจ็ทสกี เรือกล้วย (banana boat) เรือพาย - รถ ATV สำหรับ ขับเยี่ยมชมแปลง - จุดกางเต้นท์